Prezentacje video

Prezentacje video, to kolejna część mojej strony internetowej, w której umieszczone zostały filmy video z wykonanych przeze mnie prezentacji multimedialnych. Znajdziesz tu multimedialny album fotograficzny zawierający moje wspomnienia z czasów liceum, jak również prezentacje pokazowych lekcji Historii oraz Wiedzy o Społeczeństwie prowadzonych w formie rozmowy nauczającej z wykorzystaniem projektora multimedialnego i komputera jako środków dydaktycznych.

Gwoli uzupełnienia dodam tylko, że wśród czterech przedstawionych niżej prezentacji video, dwie stanowią integralną część moich prac dyplomowych pisanych na zakończenie studiów podyplomowych "Edukacja Obywatelska i Wychowanie do Życia w Rodzinie", za które otrzymałem wyróżnienie. Z uwagi na ograniczenia wynikające ze specyfiki stron internetowych i materiałów video w znajdujących się tu filmach swoją uwagę skupiłem głównie na pokazaniu efektownych animacji wykorzystanych w tych prezentacjach z pominięciem aspektów dydaktyczno - edukacyjnych. Obejrzyj poniższe prezentacje video, bo to w nich znajdziesz odpowiedź na pytanie: jak przekazać ważne informacje w atrakcyjny sposób, dzięki czemu każdy je zapamięta.

Fragment pracy dyplomowej - Prezentacja lekcji WOS pt.
Krótka historia długiej drogi czyli rozwój demokracji
Fragment pracy dyplomowej - Prezentacja lekcji WOS pt.
Rodzina
Autorska prezentacja multimedialna dla studentów historii
z lat niższych pt. Paleolit - Pierwszy etap dziejów ludzkości
Wspomnienia z liceum
Multimedialny album fotograficzny